MaskinentreprenØR

EntreprenØR med miljØ i tankene

Maskinentreprenør med miljø i tankene.
Vi er et lite og oversiktlig firma. Det vil være samme person som ser på arbeidet som kommer til å utføre det.

Vi utfører blant annet:

  • Grave- og transportarbeid, spesielt på trange steder
  • Rådgivning, ut fra lang erfaring og stor interesse kan jeg bistå med råd og veiledning i forbindelse med utforming av utearealer.
  • Bygging og oppgradering av små veier og plasser..
  • Pigging av fjell.
  • Reparasjon og oppsetting av natursteinsmurer.
  • Drenering og avløp.
  • Massetransport og utlegging av masse. Singel, subbus, jord, sand osv.
  • Store grave- og piggearbeider utføres helst i vinterhalvåret for minst mulig sjenanse for nabolaget.
  • Fundamentering for tilbygg, hus, garasjer.